E a r r i n g s

Layered Silver and Copper post Earrings

press to zoom

White Quartz Beach Stone Earrings

press to zoom

New Lander and Silver Earrings

press to zoom

Layered Silver and Copper Lever back Earrings

press to zoom

Enameled Copper and Fine Silver

press to zoom

Enameled Copper

press to zoom

Enameled Copper with Fine Silver

press to zoom

Enameled Copper with Fine Silver

press to zoom